संदीप सुधाकरराव औसेकर वकील

जाहीर प्रगटन संदीप सुधाकरराव औसेकर वकील यांच्या तर्फे मो न ९८२२५३८४०८. कार्यालय “समृद्धी” वाल्मिक नगर, लातूर. माझे पक्षकार श्री शिवयोगी वैजनाथ स्वामी, रा. लातूर यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक १ अजय हरिभाऊ पांडे, २

संजय गो. जगदाळे. वकील

जाहीर प्रगटन संजय गो. जगदाळे. वकील यांच्या तर्फे मो न ९९२२५९८२१६, ९०४९६७९९९०. कार्यालय श्री दुर्गा निवास ज्ञानेश्वर नगर लातूर. माझे पक्षकार श्री विलास ब्याकुडे, लातूर, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक सौ रुक्मीनबाई नागोराव सावंत, रा

जे. व्ही. देशमुख. वकील

जाहीर प्रगटन जे. व्ही. देशमुख. वकील यांच्या तर्फे मो न ९८२२८३८११२. कार्यालय येरटे कॉम्प्लेक्स तळमजला कवठाळे हॉस्पीटल शेजारी अशोक हॉटेल लातूर. माझे पक्षकार श्री मल्हारी मनोहरराव चोपडे, रा. संभाजी नगर, लातूर, मो न ८८८८८६६६८६. यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, NAHANAGARPALIECHY