महेश जनार्धन पवार

जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. कुंदन संग्राम कावळे. विकास नगर, लातूर.९८६०२३९७७५. दिनांक १९/०६/२०१८ माझे पक्षकार महेश जनार्धन पवार यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक १] वामन बाबुराव देशमुख, २] संभाजी वामनराव देशमुख, ३] रुपाली वामनराव देशमुख, ४]

शेख पाशा मियां हुसेन

जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. शहाजी एल. चव्हाण. मलंग टावर, पहिला मजला, सिल्वर जुबली रोड, खोरी गल्ली, लातूर.९८२३३५१०३२. दिनांक १९/०६/२०१८ माझे पक्षकार शेख पाशा मियां हुसेन यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक सादिक अलीउस्मान शेख रा खोरी

सय्यद फरहाना हुसेन अली, रा लातूर

जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. शहाजी एल. चव्हाण. मलंग टावर, पहिला मजला, सिल्वर जुबली रोड, खोरी गल्ली, लातूर.९८२३३५१०३२. दिनांक १९/०६/२०१८ माझे पक्षकार सय्यद फरहाना हुसेनअली, रा लातूर यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक १] शामशोद्दीन्न पाशासाहेब तांबोळी,

१] सौ. दिपाली निनगुरकर २] श्री. दिपक सासवडे

जाहीर प्रगटन दिनांक १५/०६/२०१८ तर्फे अॅड. प्रवीण सुभाष वाघ. द्वारा अॅड. एस वाय देशपांडे, तावशीकर दयाराम रोड, लातूर. माझे पक्षकार १] सौ. दिपाली विशाल निनगुरकर रा. शाम नगर, लातूर. २] श्री. दिपक गोपाळराव सासवडे, रा विद्या नगर, सेलू जि परभणी, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर

रमेश बाळासाहेब वरवटे

जाहीर प्रगटन अॅड. मंगेश महिंद्रकर, मो न ९८२३०४९२६०. लक्ष्मी कॉलोनी, लातूर. दिनांक १2/०६/२०१८ माझे पक्षकार रमेश बाळासाहेब वरवटे यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक सरफराज मैन्नोद्दिन मणियार. मिळकत वर्णन महानगरपालिका हद्दी मधील जमीन आर्वी सर्व्हे क्र.

१] नरसिंह मुरलीधर कुलकर्णी २] रोहिणी अभय देशमुख

जाहीर प्रगटन दिनांक १२/०६/२०१८ माझे पक्षकार १] नरसिंह मुरलीधर कुलकर्णी २] रोहिणी अभय देशमुख यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक सुर्यकांत विश्वभरराव देशमुख. माझे पक्षकार नरसिंह मुरलीधर कुलकर्णी घेत असलेली मिळकत मिळकत वर्णन महानगरपालिका हद्दी मधील,

कैलास प्रल्हाद गिरी

जाहीर प्रगटन अॅड. मंगेश स. महिंद्रकर, यांच्या तर्फे मो न ९८२३०४९२६० कार्यालय पत्ता: लक्ष्मी कॉलोनी, लातूर माझे पक्षकार कैलास प्रल्हाद गिरी यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत शेतजमीन विद्यमान मालक कैलास प्रल्हाद गिरी एकत्र कुटुंब मिळकत वर्णन जमीन गट

रफिक हारूणसाब मोमीन

जाहीर प्रगटन अॅड. एच. यु. साळुंके, यांच्या तर्फे मो न ९८२२२४४३३७. जिल्हा न्यायालय, लातूर माझे पक्षकार रफिक हारूणसाब मोमीन यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक हाफिज महमद फारूक दादामिया मणियार. मिळकत वर्णन महानगरपालिका हद्दी मधील जमीन