अनुजा विशाल चव्हाण

दिनांक ३१.०८.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर शिवाजी दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार अनुजा विशाल चव्हाण, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक खंडू शंकर जाधव, राहणार येळी ता औसा जि लातूर. लातूर जमीन

अमोल अंगादराव सोमवंशी

दिनांक ३१.०८.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर शिवाजी दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार अमोल अंगादराव सोमवंशी, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक प्रभाकर माधवराव सूर्यवंशी, राहणार हनमंतवाडी (अ. बु) ता निलंगा जि लातूर.

सचिन संदीपान अलापुरे,

दिनांक ३०.०८.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार सचिन संदीपान अलापुरे, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक श्रीमंत नरसिंग मेढे. महानगरपालिका हद्दी मधील लातूर जमीन सर्व्हे क्र. ४७/२ प्लॉट

सिद्राम शंकरप्पा रंदाळे

दिनांक २८.०८.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. मंगेश महिंद्रकर. लक्ष्मी कॉलोनी, लातूर.९८२३०४९२६०. माझे पक्षकार सिद्राम शंकरप्पा रंदाळे, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक अभिजित वसंतराव गोजमगुंडे. महानगरपालिका हद्दी मधील खाडगाव जमीन सर्व्हे क्र. ४४ प्लॉट क्र. १८

संतोष बाबुराव ढासले, कृष्ण मोहन पाटील

जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. सचिन एस. बडवे. “मातृछाया” वाल्मिक नगर, लातूर.९४२३७२०५०६. दिनांक २३.०८.२०१८. माझे पक्षकार संतोष बाबुराव ढासले, कृष्ण मोहन पाटील यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक नयना सिद्राम सांगवे. महानगरपालिका हद्दी मधील खाडगाव जमीन सर्व्हे