जयदत्त लिंबराज पवार

दिनांक २९.०९.२०१८ जाहीर प्रगटन तमाम जनतेस विशेषतः अंबाजोगाई परिसरातील सर्व जनतेस आणि धनादेशामार्फत रकमेची देवाण घेवान व्यवहार करण्यार्या वित्तीय संस्थांना या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, माझे पक्षकार नामे जयदत्त लिंबराज पवार, रा. असरडोह तांडा ता धारूर जि बीड हा. मु. संभाजी नगर, पोखरी रोड, अंबाजोगाई हे अंबाजोगाई शहर येथे जयकला कॉम्पुटर एज्युकेशन या

अर्चना संतोष जाधव

दिनांक १२.१०.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर शिवाजी दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार अर्चना संतोष जाधव, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक शामसुंदर रामलालजी मंत्री, राहणार सीताराम नगर लातूर. सी. टी. सर्व्हे क्र.

१] आसदखान साहेबखान पठाण, २] श्री. शार्दुल लिंबराज शिंदे

दिनांक २८.०९.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. संदीप एस. औसेकर. “समृद्धी” वाल्मिक नगर, लातूर. ९८२२५३८४०८. माझे पक्षकार १] आसदखान साहेबखान पठाण, २] श्री. शार्दुल लिंबराज शिंदे, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक १] त्रिंबक केरबा शिंदे, २]

अनुजा विशाल चव्हाण

दिनांक ३१.०८.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर शिवाजी दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार अनुजा विशाल चव्हाण, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक खंडू शंकर जाधव, राहणार येळी ता औसा जि लातूर. लातूर जमीन

अमोल अंगादराव सोमवंशी

दिनांक ३१.०८.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर शिवाजी दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार अमोल अंगादराव सोमवंशी, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक प्रभाकर माधवराव सूर्यवंशी, राहणार हनमंतवाडी (अ. बु) ता निलंगा जि लातूर.

सचिन संदीपान अलापुरे,

दिनांक ३०.०८.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार सचिन संदीपान अलापुरे, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक श्रीमंत नरसिंग मेढे. महानगरपालिका हद्दी मधील लातूर जमीन सर्व्हे क्र. ४७/२ प्लॉट

सिद्राम शंकरप्पा रंदाळे

दिनांक २८.०८.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. मंगेश महिंद्रकर. लक्ष्मी कॉलोनी, लातूर.९८२३०४९२६०. माझे पक्षकार सिद्राम शंकरप्पा रंदाळे, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक अभिजित वसंतराव गोजमगुंडे. महानगरपालिका हद्दी मधील खाडगाव जमीन सर्व्हे क्र. ४४ प्लॉट क्र. १८

संतोष बाबुराव ढासले, कृष्ण मोहन पाटील

जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. सचिन एस. बडवे. “मातृछाया” वाल्मिक नगर, लातूर.९४२३७२०५०६. दिनांक २३.०८.२०१८. माझे पक्षकार संतोष बाबुराव ढासले, कृष्ण मोहन पाटील यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक नयना सिद्राम सांगवे. महानगरपालिका हद्दी मधील खाडगाव जमीन सर्व्हे

महेश जनार्धन पवार

जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. कुंदन संग्राम कावळे. विकास नगर, लातूर.९८६०२३९७७५. दिनांक १९/०६/२०१८ माझे पक्षकार महेश जनार्धन पवार यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक १] वामन बाबुराव देशमुख, २] संभाजी वामनराव देशमुख, ३] रुपाली वामनराव देशमुख, ४]

शेख पाशा मियां हुसेन

जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. शहाजी एल. चव्हाण. मलंग टावर, पहिला मजला, सिल्वर जुबली रोड, खोरी गल्ली, लातूर.९८२३३५१०३२. दिनांक १९/०६/२०१८ माझे पक्षकार शेख पाशा मियां हुसेन यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक सादिक अलीउस्मान शेख रा खोरी