विकास करार जाहीरनामा

जाहीर प्रगटन वकील तापडिया एस जे. कन्हेरी रोड, सिह्गड सोसायटी समोर, लातूर. मो क्र ९४२२४७०५९६. माझे पक्षकार नी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की. प्लॉट मिळकत विद्यमान मालक १] भानुदास निवृत्ती गुरमे व २] बालाजी मारोतीराव सोमारे. (हॉटेल आनंद चे भगीदार) प्लॉट

सुरेखा विपिनचंद्र गुंडरे नोटरी भारत सरकार

जाहीर प्रगटन सुरेखा विपिनचंद्र गुंडरे नोटरी भारत सरकार सीताराम नगर लातूर. मो ९४२२०७१९६१, ९३२५०७४५४७, फोन २४९७३८ माझे पक्षकार १] योगेश रत्नाकर काळे २] शैलेश रत्नाकर काळे रा. सिह्गड सोसायटी लातूर फोन क्र ९३७२६५४३३१, ९९२२०२३३३१, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की. स्थावर

के. एम. दुधनकर. वकील

जाहीर प्रगटन के. एम. दुधनकर. वकील यांच्या तर्फे मो न ९८६००७४२७५. कार्यालय गुरुनाथ कॉम्प्लेक्स हिरास लेन, नवीन कापड लाईन लातूर. माझे पक्षकार श्री ज्ञानेश्वर सवाईराम राठोड,, रा. द्वारा कोळीसर, राघवेंद्र कॉलोनी लातूर. यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, NAHANAGARPALIECHY स्थावर मिळकत

संदीप सुधाकरराव औसेकर वकील

जाहीर प्रगटन संदीप सुधाकरराव औसेकर वकील यांच्या तर्फे मो न ९८२२५३८४०८. कार्यालय “समृद्धी” वाल्मिक नगर, लातूर. माझे पक्षकार श्री शिवयोगी वैजनाथ स्वामी, रा. लातूर यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक १ अजय हरिभाऊ पांडे, २

धीरज विजयकुमार सीध्ये

जाहीर प्रगटन मी, धीरज विजयकुमार सीध्ये, रा. साले गल्ली, लातूर तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करतो की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक माधव शामराव घवालकर, रा हत्ते नगर लातूर. प्लॉट मिळकत वर्णन मौजे महाराणाप्रताप नगर ता लातूर. सर्व्हे न ४ आणि ५, महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्र लांबी दक्षिण उत्तर २१५ फुट व रुंदी पूर्व

शिवाजी एस कोयले. वकील

जाहीर प्रगटन शिवाजी एस कोयले. वकील यांच्या तर्फे मो न ९४२२६५७८९० कार्यालय मोतीनगर, लातूर. माझे पक्षकार पांडुरंग लिंबाजी गवळी यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक नितीन बाबुराव गवरे . प्लॉट मिळकत वर्णन गट क्र. ३७,

संतोष वसंतराव देशपांडे

जाहीर प्रगटन संतोष वसंतराव देशपांडे. वकील यांच्या तर्फे मो न ९४२१३८०४८२ कार्यालय “चित्रकुट” सिग्नल कॅम्प लातूर. माझे पक्षकार यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक अभयकुमार रामराव जोशी . प्लॉट मिळकत वर्णन मौजे लातूर सर्व्हे न

महेश म. मुळे. वकील

जाहीर प्रगटन महेश म. मुळे. वकील यांच्या तर्फे मो न ९४२३७२०४५८. कार्यालय द्वारा – वकील, सुजीत य देशपांडे, तावशीकर, दयाराम रोड, लातूर. माझे पक्षकार यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक श्रीधर बळीराम सूर्यवंशी, प्लॉट मिळकत

संदीप सुधाकरराव औसेकर वकील

जाहीर प्रगटन संदीप सुधाकरराव औसेकर वकील यांच्या तर्फे मो न ९८२२५३८४०८. कार्यालय “समृद्धी” वाल्मिक नगर, लातूर. माझे पक्षकार श्री शिवयोगी वैजनाथ स्वामी, रा. लातूर यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक १ अजय हरिभाऊ पांडे, २

संजय गो. जगदाळे. वकील

जाहीर प्रगटन संजय गो. जगदाळे. वकील यांच्या तर्फे मो न ९९२२५९८२१६, ९०४९६७९९९०. कार्यालय श्री दुर्गा निवास ज्ञानेश्वर नगर लातूर. माझे पक्षकार श्री विलास ब्याकुडे, लातूर, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक सौ रुक्मीनबाई नागोराव सावंत, रा